bezdalas


bezdalas
bẽzdalas dkt. Nègi kárvių bezdalai̇̃ ištiẽs šil̃tina kli̇̀matą?

.

Look at other dictionaries:

  • bezdalas — 1 bẽzdalas sm. (3b) vlg. 1. R, K vidurių dujos: ^ Iš bezdalų virvės nenuvysi PPr189. Nu baimės mirusiam bezdalai skambina S.Dauk. | prk.: Iš to šieno jau tik bẽzdalas (suplėkęs) Gs. 2. menk. apie menkos sveikatos žmogų ar mažą vaiką: Nu nu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bezdalas — 2 ×bẽzdalas sm. (3b) Trgn; LBŽ(Krtn) žr. 2 bezdas 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bezalas — bẽzalas sm. (3b) K žr. 1 bezdalas 1: Jo darbas bẽzalo tevertas Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bezdalai — 2 ×bezdalaĩ sm. pl. (3b) žr. 2 bezdalas: Bezdalų̃ arbata (jų žiedų, uogų) yra vaistas Vvr. Bẽzdalus gerk ir pagysi Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bezdalys — sm. N bezdalas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bezdas — 1 bẽzdas sm. K; R žr. 1 bezdalas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perskirti — 1 perskirti tr. K; Q586, SD50,294, H184, Sut, M, Š 1. padaryti atranką: Parskirk geresnį nuo blogesnio grūdo J. Blogai miežius parskyrė – sėklai netiks Brs. 2. padalyti į dalis: Pusiau perskirti N. Dvišakai perskirti NdŽ. Knygutę lengvai gali… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pirdalas — pir̃dalas sm. (3b) 1. Brs, Lk, Kp, Alk vlg. su balsu išeinančios vidurių dujos: Ans netyčiomis išperdė, išleido pirdalą J. Pir̃dalas mažiau smirdi kai bezdalas Skr. Balso negirdėjau, tik pir̃dalą Gs. | prk.: Ot ir žinosi daugiau visus pir̃dalus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pušas — 1 pùšas sm. (2) 1. karšti garai iš lenkiamos įkaitintos lazdos: Pùšą inleidė kojon Ut. Tie bjaurybės naktigoniai įleido mano vaikui į šlaunį pùšą Mšk. 2. bezdalas: Vaikai, kas čia paleidot pušą?! Slm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trukti — 1 trùkti, truñka, trùko intr. KBII159, Š, DŽ, KŽ; N, ŠT195 1. Tv, Plšk, Rg, Rtg kurį laiką vykti (apie veiksmą, būseną): Pasaulio evoliucija truñka iki mūsų laikų FT. Tai netur ilgiaus kaip tris dienas trukti KBI36. Tai ilgai truñka K. Bet… …   Dictionary of the Lithuanian Language